Close Menu

Tijdlijn fusie

1 januari 2025

Streefdatum ingang fusie

1 juli 2024

Streefdatum indienen fusievoorstel bij het bisdom.

Voorjaar 2024

Inspectie onderhoudssituatie gebouwen MeerLiede door onafhankelijk onderhoudsadviseur

6 november 2023

Bestuursvergadering over de uitkomst van de parochieavond.
Bestuur besluit om de geplande ingangsdatum van de fusie met een jaar op te schuiven.

24 oktober 2023 19:30 uur

Parochieavond over het fusieproces en de betekenis van de fusie
Klik hier voor het verslag

1 september 2023

Deadline reacties voorstel Centrale kerk en insturen naamsuggesties voor de gefuseerde parochie

14 juli 2023

Het bestuur geeft via de nieuwsbrief aan dat de deadline om te reageren op de centrale kerk en de naamsuggestie is opgeschoven naar 1 september.

2 juli 2023

Het bestuur geeft in het parochieblad aan dat zij het voornemen hebben om Halfweg tot Centrale kerk te benoemen. Parochianen hebben tot 1 augustus om te reageren.

Het bestuur vraagt ook om suggesties voor namen voor de gefuseerde parochie. Parochianen hebben tot 1 augustus om te reageren. 

25 oktober 2022

Parochieavond waarop het bestuur het voornemen aankondigde om per 1 januari 2024 te fuseren.