Close Menu

Doop

De doop is het sacrament dat aan alle andere voorafgaat. Na de doop mogen wij ons christen noemen en maken we deel uit van de kerk. Jezus roept op te dopen “in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest”, met als doel zijn leerling te zijn en te blijven. Een kind dat gedoopt wordt kan deze belofte niet maken, het zijn de ouders die beloven hem/haar op te voeden in de geest van het Evangelie. Steeds vaker komt in onze tijd ook voor dat volwassenen kiezen voor het doopsel.

Kind laten dopen
Als u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met de contactpersoon van de kerk waar u uw kind wilt laten dopen.
Voorafgaand aan de doop zult u een of meer gesprekken hebben met de priester of diaken die voorgaat in de viering.

Volwassenendoop
Als u zelf gedoopt wilt worden is er een traject van meerdere gesprekken dat uiteindelijk kan leiden tot toetreding tot de Katholieke kerk.
De gesprekken zullen veelal zijn met de priester of diaken die voorgaat in de viering waarin u gedoopt wordt.
Neem in dit geval contact op met de contactpersoon van de kerk waar u gedoopt wilt worden.

Contactpersonen:
Haarlemmerliede:
Theo Kors
stuur email
tel: 06-28402506

Halfweg/Zwanenburg:
Henny Terwijn
stuur email
tel: 06-41644640

Spaarndam:
Karin Duwêl
stuur email
tel: 06-48888338

Vijfhuizen:
Ton Overgaag
stuur email
tel: 023-5583178