Close Menu

Fusie update - juni 2024

Fusie update - juni 2024

27 juni 2024

Op dinsdag 18 juni is er weer een vergadering geweest met de werkgroepen.
Tijdens deze vergadering zijn het organogram en het proces- en beleidsplan besproken. De deadline voor het indienen van de stukken voor de fusie is opgeschoven van 1 juli naar 29 augustus. 

Verder heeft het bestuur de besluiten over de voorstellen van de werkgroepen gedeeld.

Pastoraatsgroep:

Geen update 

Werkgroep secretariaat / ledenadministratie:

 • Naar voorstel van de werkgroep heeft het bestuur besloten dat er een centrale database gebruikt zal worden voor de ledenadministratie. Verantwoordelijken per parochiekerk zullen de mogelijkheid hebben om mutaties voor hun parochiekerk uit te voeren.
   
 • Naar voorstel van de werkgroep heeft het bestuur besloten dat het opgeven van misintenties decentraal blijft.

 

Werkgroep financiën:

 • Geen update
   

Werkgroep gebouwen en terreinen:

 • Van alle parochies is de lokale vitaliteitsscan nu klaar. Zowel de volledige vitaliteitsscan als het visiedocument gebouwen moet voor 29 augustus ingeleverd worden bij het bisdom.
   

Werkgroep begraafplaats:

 • Geen update

 

Werkgroep communicatie:

 • Naar voorstel van de werkgroep heeft het bestuur besloten dat er een gezamenlijk parochieblad en een gezamenlijke website komt. Daarnaast zal Badhoevedorp toegevoegd worden aan de nieuwsbrief en zal de facebookpagina van Halfweg uitgebreid worden naar de nieuwe parochie.
  De werkgroep gaat de mogelijkheden verder onderzoeken.
   
 • Naar het voorstel van de werkgroep heeft het bestuur besloten dat er één centrale commissie communicatie komt. Deze commissie vervangt alle huidige werkgroepen/redacties. Er blijven op lokaal niveau contactpersonen.
  De werkgroep zal contact opnemen met de mensen die momenteel actief zijn voor het parochieblad en de website om het verdere proces af te stemmen.

 

Vervolg:

Naar aanleiding van de opmerkingen tijdens de vergadering zal het organogram bijgewerkt worden. De verschillende werkgroepen moeten voor 1 juli een stukje aanleveren over de verantwoordelijkheden van de verschillende organen binnen de parochie. Wanneer het organogram definitief is kan dit met de parochianen gedeeld worden.

Omdat er niet meer gezamenlijk gewerkt hoeft te worden aan documenten voor de fusie zullen de werkgroepen vanaf nu zelfstandig verder gaan en updates naar het bestuur sturen. Er komt vooralsnog geen volgende vergadering van het bestuur met alle werkgroepen.

 

Wilt u meer weten over de fusie?
Klik hier voor een overzicht van de voortgang
Klik hier voor de volledige tijdlijn
Klik hier voor veelgestelde vragen.