Close Menu

Wijding

Alle gedoopte zijn geroepen om met hun eigen gaven en hun deskundigheid een bijdrage te leveren aan het welzijn van anderen, binnen en buiten de kerk. Dit wordt wel het gemeenschappelijk priesterschap van alle gelovigen genoemd. De kerk heeft echter ook mensen nodig die er hun levenswerk van willen maken om leiding te geven aan de kerkgemeenschap. Zij die zich daartoe geroepen voelen kunnen zich bij de bisschop melden voor de priesterwijding of de diakenwijding.

Wilt u priester of diaken worden?
Voorafgaand aan de wijding tot priester/diaken is er een opleiding die gevolgd wordt op het seminarie.
Er zijn regelmatig open dagen op het seminarie. Ook is er de mogelijkheid om een dag mee te lopen.
Kijk op de website van het seminarie voor meer informatie.
 

 

Meer info:
Grootseminarie
St. Wilibrord
website