Close Menu

Kindercatechese

Kindercatechese Kica

Kica staat voor kindercatechese en is bedoeld voor kinderen vanaf groep 5 (die wel of niet hun Eerste Communie hebben gedaan) t/m groep 8.

De doelstelling van de kindercatechese is, om vanuit de parochie, de kinderen de mogelijkheid te geven om op een aangepaste manier bezig te zijn met thema’s/onderwerpen die te maken hebben met geloof en samenleving.
Vanaf groep 5 tot het einde van de basisschool, komen kinderen om de drie/vier weken bij elkaar (op een doordeweekse avond) om zich bezig te houden met een bepaald onderwerp.

 

Bijeenkomsten

Iedere bijeenkomst lezen we een verhaal en daarna wordt er steeds iets anders gedaan. Dat kan zijn: knutselen, knippen, plakken, tekenen, een spel, napraten over het verhaal met vragen, een zoekopdracht, een puzzel, een DVD kijken. Kortom; er wordt naar gestreefd om zoveel mogelijk verschillende werkvormen te gebruiken, om de bijeenkomsten voor de kinderen aantrekkelijk te houden.

Bijeenkomsten schooljaar 2023-2024:
Alle bijeenkomsten zijn van 19:00 tot 20:00 uur in de R.K. Kerk in Halfweg

Kinderen uit groep 5: Kinderen uit groep 6:
Dinsdag 14 november 2023 Maandag 2 oktober 2023
Dinsdag 19 december 2023 Maandag 6 november 2023
Dinsdag 6 februari 2024 Maandag 18 december 2023
Dinsdag 19 maart 2024 Maandag 5 februari 2024
Dinsdag 23 april 2024 Maandag 14 maart 2024
Dinsdag 11 juni 2024 Maandag 22 april 2024
Dinsdag 16 juli 2024 Maandag 3 juni 2024
  Maandag 15 juli 2024

Na de zomervakantie volgen de data van schooljaar 2024-2025.

 

Feesten in het Kerkelijk jaar

Ieder jaar is er een cyclus van onderwerpen, die aan de orde komt.
Het eerste jaar (als de kinderen in groep 5 zitten) wordt er stil gestaan bij een aantal feesten/periodes van het (kerkelijk) jaar, zoals St. Maarten, Advent, Kerstmis, Vastentijd, Pasen, Pinksteren.
Ook wordt er stilgestaan bij Palmpasen door het maken van de palmpaasstok en het meelopen in de processie.

  • In het tweede jaar wordt uitgegaan van het Oude Testament.
  • In het derde jaar staat het Nieuwe Testament (het leven van Jezus) centraal.
  • En in het vierde jaar “cirkelen” we rondom de Geloofsbelijdenis.

Ieder Kicajaar wordt op een speciale manier afgesloten.

 

Ook meedoen?

Ben je enthousiast geworden en wil je ook meedoen?
Kom dan naar één van de bijeenkomsten of neem contact op met één van de contactpersonen.

 

Contactpersonen:
Mw. Karin Duwêl
Tel: 06 - 48 888 338
Stuur email

Mw. Henny Terwijn
Tel.: 06 - 41 644 640 
Stuur email