Close Menu

Ziekenzalving

Laat iemand die ​ziek​ is de oudsten van de ​gemeente​ bij zich roepen; laten ze voor hem ​bidden​ en hem met olie ​zalven​ in de naam van de ​Heer. Het gelovige ​gebed​ zal de zieke redden, en de ​Heer​ zal hem laten opstaan. Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem ​vergeven​ worden (Brief van Jakobus).

Het is een oude traditie om met familie en vrienden biddend samen te komen rond iemand die ernstig ziek is en hem of haar met olie te zalven op het voorhoofd en de handen. Dit gebaar geeft vaak troost en kracht. Het helpt de zieke maar ook zijn of haar omgeving om tot vrede te komen.

Minder bekend is dat iemand de ziekenzalving meerdere keren kan ontvangen. Het is dus niet zo dat de ziekenzalving alleen aan het eind van iemands leven wordt gegeven; het is ook bedoeld voor mensen die minder ernstig ziek zijn, bijvoorbeeld om kracht te geven voor een zware operatie.

Toediening ziekenzalving
Het sacrament van de ziekenzalving wordt door een priester toegediend.
Voor het laten toedienen van het sacrament kunt u contact opnemen met één van de contactpersonen.

 

Contactpersonen:
Haarlemmerliede:
Theo Kors
stuur email
tel: 06-28402506

Halfweg/Zwanenburg:
Henny Terwijn
stuur email
tel: 06-41644640

Spaarndam:
Karin Duwêl
stuur email
tel: 06-48888338

Vijfhuizen:
Ton Overgaag
stuur email
tel: 023-5583178