Close Menu

Voortgang fusie

Laatst bijgewerkt: 27 juni 2024
Op deze pagina vindt u de meest recente status van de ontwikkelingen rondom de fusie.

Tijdlijn
Klik hier als u de tijdlijn wilt zien

Veelgestelde vragen
Klik hier als u antwoorden op veelgestelde vragen zoekt

Fusie updates
Om de parochianen op de hoogte te houden streeft het bestuur ernaar om vanaf april 2024 iedere 6 weken een update te sturen over het fusie proces.
Klik hier voor de fusie update van april 2024.
Klik hier voor de fusie update van mei 2024.
Klik hier voor de fusie update van juni 2024.
Datum fusie
Het parochiebestuur had het voornemen om de vier parochies binnen het samenwerkingsverband MeerLiede en de parochie van Badhoevedorp per 1 januari 2024 te fuseren tot één parochie.
Tijdens de bestuursvergadering van 7 november heeft het bestuur besloten om de fusie vooruit te schuiven. Het streven is nu om op 1 juli 2024 de fusieplannen bij de bisschop in te dienen waarna op 1 januari 2025 de fusie ingaat. Verdere toelichting op dit besluit volgt nog.
Centrale kerk
Het parochiebestuur zal bij de bisschop voordragen om Halfweg tot "Centrale kerk" te benoemen.
Dit voorstel is gebaseerd op de volgende feiten:
  • - strategisch gezien dé locatie binnen MeerLiede;
  • - het aantal parochianen;
  • - in 2016/2017 gerenoveerd;
  • - de komende jaren is het kerkgebouw derhalve onderhoudsvriendelijk;
  • - alle livestream faciliteiten aanwezig.
Parochianen hadden tot 1 september 2023 de tijd om per email te reageren naar pumeerliede@gmail.com.

Klik hier voor de oproep van het bestuur
Naam gefuseerde parochie
Het parochiebestuur zal de naam St. Gertrudis (van Nijvel) bij de bisschop voordragen als naam voor de nieuwe gefuseerde parochie.

Parochianen hadden tot 1 september 2023 de tijd om per email een suggestie op te sturen naar pumeerliede@gmail.com.

Klik hier voor de oproep van het bestuur
Onderhoudsinventarisatie
Het bestuur wil de onderhoudssituatie van alle gebouwen binnen MeerLiede voor de komende jaren door een onafhankelijk onderhoudsadviseur laten inspecteren.
Dit moet een goed financieel beeld geven, in opmaat naar de fusie tot een parochie. Deze actie vindt voorjaar 2024 plaats.
Vitaliteitsscan
De vitaliteitsscan per parochie is voor 90% ingevuld, d.w.z. de informatie m.b.t. de gebouwen en de informatie m.b.t. het pastoraat d.w.z. aantallen per parochie inzake ledenadministratie, kerkbezoek, dopen, 1ste communie, vormsel etc.
Werkgroepen
Tijdens de vergadering van het bestuur met pastoraatsgroep en parochieteams op 16 april zijn er werkgroepen gevormd om de fusie verder uit te werken.
Financien
De werkgroep financien heeft de volgende voorstellen aan het bestuur voorgelegd:
- Er komt één totaalrekening op naam van St. Gertrudis. Per parochie blijft de betaalrekening bestaan om de dagelijkse betalingen en de actie kerkbalans te verwerken.
- Vooralsnog zal de Actie Kerkbalans decentraal blijven plaatsvinden. Dit betekent dat u via uw eigen parochiekerk informatie hierover zult ontvangen en aan uw eigen parochiekerk deze donatie verrichten.
Communicatie
De werkgroep communicatie heeft de volgende voorstellen aan het bestuur voorgelegd:
- Er komt zowel één centraal parochieblad als één centrale website.
- De nieuwsbrief, nu alleen binnen MeerLiede bekend, wordt z.s.m. onder de aandacht van de parochianen van Badhoevedorp gebracht.
- De facebook pagina van Halfweg wordt omgezet naar een pagina voor alle vijf de parochies.
- Er komt één centrale commissie communicatie die de huidige werkgroepen/redacties vervangt. Er blijven op lokaal niveau contactpersonen.
Parochieavond 24 oktober 2023
Dinsdag 24 oktober vond om 19:30 uur in Halfweg een parochieavond plaats over het fusieproces en de betekenis van de fusie.
Klik hier om het verslag te lezen.