Close Menu

Jacobus de Meerdere

Contact en informatie

adres kerkLiedeweg 52, 2065 AK Haarlemmerliede
Emailtheo.kors@kpnplanet.nl
Telefoon023 - 5337780
Locale Websitekerk.dorpsvereniging.nl
SecretariaatLiedeweg 52, t.a.v. Theo Kors023-5330553 of 06-28402506theo.kors@kpnplanet.nl
LedenadministratieArnold Kuhlmanahkuhlman@quicknet.nl
PenningmeesterArnold Kuhlmanahkuhlman@quicknet.nl
KosterTheo Kors023-5330553 of 06-28402506theo.kors@kpnplanet.nl
Redactietheo.kors@kpnplanet.nl
RekeningnummerNL97 RABO 0118 3939 87
Pelgrimsroute Santiago de Compostella (Camino)
  De kerk van Haarlemmerliede ligt op de pelgrimsroute van Wieringen
  (via o.a. Amsterdam) naar Vessem en naar Roermond/Postel.
  Wanneer het mogelijk is, is de kerk toegankelijk voor kerkbezoek.

  Voor een stempel in het credential/pelgrimspaspoort
  kan contact worden opgenomen met:
  - Dhr. C. Schouten, 06 504 686 90   (woont tegenover kerk en pastorie)
Routebeschrijving
Zie hiernaast voor de kaart
Vieringen

In het weekend wordt de eucharistie wisselend gevierd:

Op zondagochtend de ene week in Spaarndam en de andere week in Haarlemmerliede. Aanvang 11:00 uur.

Voor een volledig overzicht zie de agenda

Misintenties

Ga voor informatie over het opgeven van misintenties naar de misintenties pagina

Verhuizing / nieuw in de parochie

Als u binnen de parochie verhuist, of wanneer u naar een andere parochie vertrekt, dan is het fijn wanneer u ons dat laat weten: theo.kors@kpnplanet.nl

Nieuw in de parochie? Meldt u even aan theo.kors@kpnplanet.nl

Koren

St. Cecilia      

Een gemengd koor met een zeer lange historie. Het koor bestaat uit ca. 20 actieve leden en ondersteunt alle vieringen, voor zover mogelijk. Gregoriaans en Nederlands repertoire o.l.v. organist/dirigent Chr. van Beek. De repetitie is op donderdagavond van 20:00 tot plm 22:00 uur.

Vindt u het fijn om ook mee te zingen? U bent van harte welkom.

Voorzitter: mevr. T. Polderman: 023 - 5385022

Dirigent Chr. van Beek: 023 - 8445422

Tarieven
Misintenties10,-
Huwelijksinzegening500,-
Uitvaartdienst (zonder koor)425,-
Uitvaartdienst (met koor) 600,-
Samenstellen en uitwerken boekjes35,-
DoopdienstVrijwillige bijdrage
Parochieteam
Voorzitter (a.i.)Kees Schouten
SecretarisTheo Kors
PenningmeesterArnold Kuhlman
 pater Clement
 pater Patrick
Begraafplaats

Naast de kerk ligt een begraafplaats waarop parochianen liggen begraven.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats.

Begraafplaatsbeheerder: 
P. Piscaer
ppi1000@kpnmail.nl
06-45680406


Documenten:

 

De Stoep

Naast de kerk bevindt zich "De Stoep". In deze ruimte wordt koffiegedronken na de vieringen,
De Stoep organiseert echter ook activiteiten zoals klaverjassen, jeu-de boule en spelletjes middagen.

Kijk op de website van de Stoep voor meer informatie: https://stoep.dorpsvereniging.nl/

Broeders van het Stille Leven

In de pastorie van de kerk is het klooster gevestigd van de Broeders van het Stille Leven.
Broeder Bernard, prior aldaar- bidt dagelijks de monastieke getijden. Regelmatig komen anderen meebidden.
Geschoold in het traditionele monnikendom, nodigt broeder Bernard devote en moderne mensen uit het gebed en de stilte te komen delen.

Iedere dinsdag t/m vrijdag bent u van harte welkom bij de vespervieringen:
17:30 uur Vespers met het zingen van psalmen
18:00 uur Eucharistieviering
U kunt ook bij een van beide aansluiten.

Kijk voor meer informatie op de website van de Broeders van het Stille Leven: https://www.broedersvanhetstilleleven.nl/