Close Menu

Jacobus de Meerdere

 
  De kerk van Haarlemmerliede ligt op de pelgrimsroute van Wieringen
  (via o.a. Amsterdam) naar Vessem en naar  Roermond/Postel.
  Wanneer het mogelijk is, is de kerk toegankelijk voor kerkbezoek.

  Voor een stempel in het credential/pelgrimspaspoort
  kan contact worden opgenomen met:
  - Dhr. C. Schouten, 06 504 686 90   (woont tegenover kerk en pastorie)
 

 

 


Contact en informatie:
Adres kerk                                                     Liedeweg 52, 2065 AK Haarlemmerliede
Telefoon                                                         023 - 5337780
Website (voor lokale informatie)                kerk.dorpsvereniging.nl  

Secretariaat                                                   D. Bonhoeffervaart 16, 2033 AN  Haarlem
Telefoon                                                         023 - 5330553

Koster & Beheerder Begraafplaats            Theo Kors
Telefoon                                                         023 - 5330553 of 06 - 28402506 e-mail theo.kors@kpnplanet.nl

Opgave misintenties                                    mevr. H. Rutte
Telefoon                                                         023 - 5332485

Redactieadres  (lokaal)                                theo.kors@kpnplanet.nl

Redactieadres parochieblad MeerLiede   meerliedeblad@hotmail.com                            

 

Onze parochie kent één koor:

St. Cecilia      

Een gemengd koor met een zeer lange historie. Het koor bestaat uit ca. 20 actieve leden en ondersteunt alle vieringen, voor zover mogelijk. Gregoriaans en Nederlandse repertoire o.l.v. organist/dirigent Chr. van Beek. De repetitie is op donderdagavond van 20:00 tot plm 22:00 uur.

Vindt u het fijn om ook mee te zingen? U bent van harte welkom.

Voorzitter: mevr. T. Polderman: 023 - 5385022

Dirigent Chr. van Beek: 023 - 8445422

 

Verhuizingen

Als u binnen de parochie verhuist, of wanneer u naar een andere parochie vertrekt, dan is het fijn wanneer u ons dat laat weten: theo.kors@kpnplanet.nl

Nieuw in de parochie? Meldt u even aan theo.kors@kpnplanet.nl