Close Menu

St. Augustinus

Kerkgebouw                     Kromme Spieringweg 400, 2141 AM  Vijfhuizen
E-mail                                secretaris 

Parochieteam:   
Voorzitter                            C.C.J. Klaver, Tel. 023 - 540 1578
Secretaris a.i.                     A.L.M. Overgaag, Tel. 023-558 3178  
Penningmeester                 R. van der Riet Tel. 06 - 10181829
Lid                                       J.G. Hartog, Tel. 023 - 558 0973

 

Bankrekening                   NL68 RABO 0324 53 5902
Misintenties                      R. Beelen, Tel. 023 - 558 16 29

Redactie e-mail                redactie

Bezoekgroep                     G.M. Witteman-Bohté, Tel. 023 - 558 1168

Ledenadministratie           L. Simonetti-Boersma, Tel. 023 - 558 3372

Bezorging Parochieblad   M. van Duijn, Tel. 023 - 558 3466

De Luifel                             Tel. 023 - 558 1263
* beheerder                         A. de Koning-Verschoor, Tel. 023 - 558 11 75


Wie zijn wij
Wij zijn sinds 1929 een kleine maar levendige geloofsgemeenschap die zeer actief is.
Zo zijn er naast de wekelijkse vieringen en andere liturgische momenten door het jaar, maandelijks de Herbergmaaltijden waar iedereen welkom is. In de verschillende werkgroepen zijn vele vrijwilligers actief.
Sinds 2014 is de parochie van Vijfhuizen een onderdeel van het samenwerkingsverband MeerLiede, die bestaat uit de vier rooms-katholieke parochies in het noorden van de gemeente Haarlemmermeer:
- St. Jacobus de Meerdere (Haarlemmerliede),
- Onze Lieve Vrouw Geboorte (Halfweg-Zwanenburg),
- St. Adalbertus (Spaarndam) en
- St. Augustinus (Vijfhuizen).

Het samenwerkingsverband heeft één gemeenschappelijk parochiebestuur. Elke parochie heeft een eigen parochieteam.

Bereikbaarheid
Bus 300, R-net, halte Vijfhuizen. Vanaf de halte naar de kerk is het 15 minuten lopen. 
MeerOVBus/Regiorijder: halte Mient.

Het dorp Vijfhuizen ligt aan de Ringvaart van de Haarlemmermeer.
Bij de kerk is voldoende parkeergelegenheid.

Verhuizing of wijziging in uw gegevens
Als u binnen de parochie gaat verhuizen, naar een andere parochie vertrekt of een andere wijziging in uw situatie heeft, wilt u dat dan doorgeven aan de ledenadministratie van de parochie.

Als u in Vijfhuizen bent komen wonen en u zich als nieuwe parochiaan wilt aanmelden dan kunt u dat ook melden bij onze ledenadministratie. De gemeente geeft namelijk niet altijd automatisch een verhuisbericht door aan onze administratie.

Ledenadministratie van de parochie:
Laura Simonetti–Boersma E-mail

Vieringen
De viering op zondag begint om 11.00 uur, tenzij anders vermeld. Na afloop van de viering is er gelegenheid om koffie te drinken in De Luifel en elkaar te ontmoeten. Wanneer er avondvieringen zijn, beginnen deze om 19.00 uur.

Afbeelding met binnen, vloer, muur, kamerAutomatisch gegenereerde beschrijving

Rozenkransgebed
In de maanden mei en oktober is er gelegenheid om met elkaar de rozenkrans te bidden. Dit gebeurt op dinsdagochtend 10.00 uur in de kerk. Na afloop wordt er koffie gedronken.

Intenties
Wilt u een intentie voor een viering opgeven, neem dan contact op met de contactpersoon: Ria Beelen, 023 5581629

Parochieblad
Het gezamenlijke Parochieblad MeerLiede verschijnt 7 x per jaar.
Wilt u tekst aanleveren of heeft u een ander verzoek dan kunt u contact opnemen met de redactie: E-mail
Voor vragen over de distributie met Marleen van Duijn-Milatz, 023 5583466

Koren
Onze parochie heeft drie vaste koren en een project-kinderkoor.
Deze worden tijdens de vieringen begeleid door onze vaste organist Ad Jacobs.

Gemengd Koor
Het Gemengd Koor ondersteunt sinds 1974 de vieringen in onze kerk. Het koor dat uit circa 24 leden bestaat, zingt ongeveer een keer per maand en op hoogfeestdagen. Het koor zingt voornamelijk vierstemmige Nederlandstalige kerkliederen en staat o.l.v. dirigent Dirk van der Eerden.
De wekelijkse repetities zijn op donderdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de ontmoetingsruimte De Luifel, naast de kerk.
Contactpersoon: Dirk van der Eerden, 023 5581552

Dameskoor
Het Dameskoor ondersteunt sinds 1975 de vieringen in onze kerk. Het koor dat uit circa 18 leden bestaat, zingt ongeveer een keer per maand en op hoogfeestdagen. Tevens zingt het bij uitvaarten en huwelijksvieringen. Het koor zingt voornamelijk tweestemmige Nederlandstalige kerkliederen en staat o.l.v. dirigent Marina Kuiper.
De wekelijkse repetities zijn op woensdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur in de ontmoetingsruimte De Luifel, naast de kerk.
Contactpersoon: Marina Kuiper, 020 4975060

Gregoriaanse Cantorij
De Gregoriaanse Cantorij is opgericht in 1975 en staat o.l.v. Dirk van der Eerden. De cantorij ondersteunt in principe maandelijks een viering waarin uitsluitend vaste- en wisselende gregoriaanse gezangen uitgevoerd worden.
Het koor repeteert wekelijks op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur in de ontmoetingsruimte De Luifel, naast de kerk.
Contactpersoon: Dirk van der Eerden, 023 5581552

Kinderkoor
Voor bijzondere vieringen zoals met Kerstmis, Eerste Communie en Palmzondag wordt in samenwerking met de Interconfessionele Basisschool de Vijfsprong een projectkoor gevormd waarvoor kinderen zich kunnen opgeven.
Contactpersoon: Ton Overgaag, 023 5583178

Ontmoetingsruimte De Luifel
De Luifel is de ontmoetingsruimte naast de kerk. Deze ruimte wordt voor diverse doeleinden gebruikt zoals:
- koffie drinken na de vieringen
- koorrepetities
- herbergmaaltijden
- recepties en condoleances
- activiteiten van werkgroepen
Hebt u iets te vieren en wilt u daarvoor onze ontmoetingsruimte De Luifel gebruiken, neem dan contact op met onze beheerder om de diverse mogelijkheden te bekijken.

De huurprijs is €45 per uur inclusief 1 bediening; met 2 bediening is het € 65 per uur.
Bij meer dan 25 personen is er 2 personen bediening nodig. Als u drank van ons afneemt komt dat er nog bij.
Voor eventuele bediening kunt u met de beheerder nadere afspraken maken.
Verhuur aan 'derden' kan alleen met bediening.
Beheerder: Ans de Koning, T: 023 558 1175

Tarieven

Misintenties                            € 10
Huwelijk                                  € 275
Uitvaart                                   € 400
Avondwake                             € 150
Indien de voorganger mee gaat naar begraafplaats/crematorium € 100
Diensten van pastor bij begrafenis/crematie zonder voorafgaande uitvaartdienst € 150
Eventueel gebruik van De Luifel voor condoleance wordt aanvullend in rekening gebracht.
Bovenstaande tarieven gelden voor parochianen van de St. Augustinusparochie in Vijfhuizen.