Close Menu

O.L.V. Geboorte

Wij zijn een geloofsgemeenschap met een geschiedenis van meer dan 110 jaar die haar ontstaan te danken heeft aan het graven van het Noordzeekanaal.Om het Noordzeekanaal te kunnen graven werd een stuk van het IJ drooggemalen en ontstonden er twee nieuwe polders: de Houtrakpolder in 1873 en de Groote IJpolder kort daarna. Daardoor verloor Ruigoord de status van eiland. Er verrees een dorp voor een honderdtal mensen uit Zeeland en West-Friesland die werden ingeschakeld als landarbeider in de nieuwe polder. Er kwam een café, en in 1876 werd er een rooms-katholiek kerkje gebouwd voor de gelovigen in de Houtrakpolder en de Groote IJpolder. De aan de Heilige Gertrudis gewijde kerk van Ruigoord, de hulpkerk van Haarlemmerliede, werd tevens de parochiekerk van de rooms-katholieken uit Halfweg. Een paar huizen, een kroeg aan de straatweg tussen Amsterdam en Haarlem meer was het dorpje niet. De Halfwegse parochianen gingen, voor de inpoldering, ter kerke in .....     voor een totaal overzicht van de geschiedenis klik hier ........>>>>>>                                                         

** Wilt u een viering bijwonen, u bent van harte welkom klik op hier voor data en tijden

** Wilt u een misintentie aanvragen?
    Scroll naar het einde van deze pagina daar kunt u het formulier invullen.    

   Contact en informatie:                                                                                                                                                                       

adres kerk                                 Dr. Schaepmanstraat 7, 1165 GP  Halfweg                                                                                    
telefoon                                     020 - 4977069
email                                          parochieolvgeboortehalfweg@hetnet.nl  of info@parochiehalfweg.nl
facebook                                    https://www.facebook.com/ParochieHwg/
secretariaat                               Henny Terwijn          telefoon 06 - 41644640
penningmeester                         Henk Vorstermans     telefoon 020 - 4976305
koster                                         Cor Poelsma            telefoon 020 - 4976497 of 06 - 51105883
beheerder begraafplaats        Luuk Buijs                  telefoon 020 - 4976016
documenten begraafplaats    klik hier voor de tarieven.
                                                    klik hier voor reglement begraafplaats.
                                                    klik hier voor bijlage 1 - voorschriften graftekens en beplanting.
redactieadres                           meerliedeblad@hotmail.com
rekeningnummer R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte:  NL63 RABO 0324 6020 49 (iedere bijdrage komt alleen ten goede aan bovengenoemde parochie)
Kamer van Koophandel nummer: 75027712


Binnen de parochie zijn een viertal koren:

St. Caecilia    
Een gemengd zangkoor met een historie van meer dan 110 jaar. Het koor heeft als doel het muzikaal ondersteunen van de liturgische vieringen in het Nederlands, Latijns en Gregoriaans o.l.v. dirigente Mary Singer en organist Ad Jacobs. De repetitie is wekelijks op donderdagavond van 20:00 tot 22:00 uur.
Vindt u het fijn om mee te zingen? U bent van harte welkom. Secretariaat koor: Mary Singer - telefoon 020 - 4974647. Voorzitter koor: Leo van der Helm - telefoon 020 - 4973309

Pro Ecclesia          
Het twee stemmig dameskoor dat in 1975 werd opgericht. Het koor heeft als doel het muzikaal ondersteunen van vieringen als Maria vieringen, huwelijk- en uitvaartplechtigheid etc. o.l.v. dirigent Ingrid Prins-Zomerdijk. De repetitie is elke dinsdagmorgen van 10:00 tot 11:00 uur.
Heeft u ook plezier in zingen?? Nieuwe leden zijn van harte welkom! Contactpersoon: Ineke van Kaam - telefoon 06-26968644

Mediorkoor Voices
Dit middenkoor probeert door eigentijdse melodieën met inspirerende teksten jongeren te stimuleren om actief mee te zingen in de speciale vieringen die zij circa 4 keer per jaar verzorgen. De repetitie zijn van 19:30 tot 21:30 uur o.l.v. dirigente Mary Singer en een combo o.l.v. Dick Marcus. Het repertoire en de repetitie data zijn te vinden op hun eigen website https://mediorkoorvoices.wordpress.com/   Contactpersoon: Suzanne Roest - email adres suzanne.roest@gmail.com

Just 4 Fun           
Dit kinderkoor dat zingt tijdens de 1ste Heilige Communie viering en andere speciale gelegenheiden voor de jeugd en wordt per keer opnieuw samengesteld. De repetitie is o.l.v. dirigente Marjan Koenders met aan de piano Bram Koenders. Lijkt het je leuk om ook in dit koor te zingen of misschien speel je wel goed op de gitaar of de drum, laat het ons weten info@parochiehalfweg.nl  dan nemen we zeker contact met je op                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Verhuizingen
Als u binnen de parochie gaat verhuizen of naar een andere parochie vertrekt, dan is het goed dit aan de parochie te laten weten.
Dat geldt ook voor andere wijzigingen in uw situatie of die van uw gezin.
U kunt dat doen door rn e-mail te sturen aan info@parochiehalfweg.nl 

Nieuw in de parochie
Bent u  in Zwanenburg/Halfweg komen wonen? Via info@parochiehalfweg.nl kunt u zich als nieuwe parochiaan aanmelden.  

Contact
Voor vragen aan de parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte kunt u een bericht viainfo@parochiehalfweg.nl 

Routebeschrijving
Vanuit Amsterdam via de N200 bij de stoplichten linksaf naar Halfweg/Zwanenburg (= Oranje Nassaustraat) na 200 meter (1ste stoplicht) linksaf naar de Julianastraat, na 60 meter rechtsaf naar de Dr. Schaepmanstraat.

Vanuit Haarlem via de N200 bij de stoplichten rechtsaf naar Halfweg/Zwanenburg (= Oranje Nassaustraat) na 200 meter (1ste stoplicht) linksaf naar de Julianastraat, na 60 meter rechtsaf naar de Dr. Schaepmanstraat.

 

Aanvragen misintentie(s)
Uw bijdrage voor een misintentie van € 10,00 is welkom.

Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnr. NL63 RABO 0324 6020 49 t.n.v. RK Kerkbestuur Parochie O.L.V. Geboorte o.v.v. "Misintentie" en uw naam.

 

formulier aanvraag misintentie(s)

* Velden met een * zijn verplicht.