Close Menu

Reglementen

Regels vanuit het bisdom / het aartsbisdom

Wat betreft de reglementen van de parochie vallen wij onder het bisdom Haarlem-Amsterdam.
De beleidsdocumenten kunt u daarom op de site van het bisdom vinden.
Het betreft hier onder andere:

  • Beleidsvisie - Parochies
  • Beleidsvisie - Parochiële Caritas Instellingen (PCI)
  • Algemeen reglement parochie
  • Algemeen reglement PCI

 

Privacy
Sinds de invoering van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moeten wij als parochies ook regels rondom privacy en bewaartermijn opstellen.
Hiervoor hebben wij de volgende reglementen:

 

Begraafplaatsen

Binnen het samenwerkingsverband hebben wij twee begraafplaatsen; één in Haarlemmerliede en één in Halfweg.
Ook bij een begraafplaats horen voorschriften en reglementen. Deze staan op de pagina van de parochie.