Close Menu

Terugblik op parochieavond

Terugblik op parochieavond

28 november 2023

Al lange tijd is er één pastoraal team en zijn dezelfde mensen in het bestuur van de parochies van het Samenwerkingsverband MeerLiede; vormsel- en eerste communieprojecten doen we samen, evenals pastoraat voor jongeren en gezinnen en ook op andere terreinen wordt steeds duidelijker dat we elkaar nodig hebben. Geleidelijk is dan ook het idee gegroeid om een volgende stap te zetten in de hechte samenwerking van de parochies en inderdaad samen te gaan tot één parochie (te fuseren).

Op 24 oktober jl. hebben we een parochieavond belegd om met elkaar te spreken over het fusieplan. Omdat Badhoevedorp zich heeft aangemeld om mee te gaan in de fusie, hebben wij besloten om de fusie uit te stellen tot 1 juli 2024. Tot die tijd kunnen wij de parochie gemeenschap van Badhoevedorp beter leren kennen in de parochies van het Samenwerkingsverband MeerLiede, waarna wij op 1 juli de bisschop kunnen voorstellen per decreet te besluiten om de fusie daadwerkelijk per 1 januari 2025 te laten ingaan.

De vragen die gesteld werden tijdens de parochieavond over pastorale zaken hebben wij in de bestuursvergadering van 7 november jl. ook besproken, maar daarvan zeggen wij dat die bij de pastoraatsgroep thuishoren. De vragen hebben wij doorgegeven aan de pastoraatsgroep en zij zullen in de eerstvolgende bijeenkomst van die groep worden besproken.

Afgesproken is dat voor de eerste vergadering in het nieuwe jaar leden van de pastoraatsgroep van Badhoevedorp zullen worden uitgenodigd bij de pastoraatsgroep van MeerLiede, om zo de samenwerking in te luiden.

Op ons voorstel om St. Gertrudis tot nieuwe parochienaam te kiezen zijn op de parochieavond geen verdere reacties gekomen. Wij zullen daarom aan de bisschop het voorstel doen om St. Gertrudis als naam voor de nieuwe parochie aan te wijzen. Uiteindelijk beslist de bisschop over de naamgeving. De kerken behouden hun eigen patroon.

Verdere informatie over de parochieavond van 24 oktober vindt u op de website óf in de extra nieuwsbrief.

Parochiebestuur SWV MeerLiede

 

 

Wilt u meer weten over de fusie?
Klik hier voor een overzicht van de voortgang
Klik hier voor de volledige tijdlijn
Klik hier voor veelgestelde vragen.
Klik hier om het verslag van de parochieavond te lezen.