Close Menu

Eerste Hulp bij Vasten

Op aswoensdag begint de veertigdagentijd; de tijd tot aan Pasen.
Aswoensdag en Goede Vrijdag zijn vasten en onthoudingsdagen. Maar wat is vasten ook alweer?
En zijn Katholieken de enige mensen die dat doen?
Bekijk het filmpje hieronder om erachter te komen.

De vastentijd geeft ons de gelegenheid om werk te maken van onze gelovige relatie met onszelf, met onze naaste en met God. In het evangelie reikt Jezus ons drie vormen aan die we kunnen uitproberen.

Delen

We kunnen iets van onze spullen en van ons geld weggeven aan anderen die het heel erg hard nodig hebben. Aalmoezen geven klinkt zo ouderwets en neerbuigend, maar je kunt ook zeggen: Delen wat je hebt: delen van je tijd, van je energie, van je huis, van je geld. Door dat te doen gebeurt er ook iets aan de binnenkant: daar groeit het besef dat we alles te leen hebben gekregen, ook als we er voor gewerkt of gespaard hebben. Denk aan de vastenactie die dit jaar weer gehouden wordt, maar ook bijvoorbeeld aan de voedselbank waar we nog steeds voor inzamelen..

Bidden

Het tweede dat Jezus aanraadt is om te bidden in je binnenkamer. Je kunt bidden omdat je er behoefte aan hebt, maar je kunt je ook voornemen om elke dag of elke week ruimte te maken voor de God die in het verborgene is.
Je kunt elke dag de rozenkrans bidden. Of maak gebruik van bezinningsmomenten die op internet worden aangeboden:

‘Bidden onderweg’ biedt elke dag een bezinnend moment van 10 minuten met muziek, Bijbeltekst en korte overweging.

‘Ignatiaans Bidden’ biedt een digitale 40-dagenretraite aan. Als u zich opgeeft krijgt u elke dag een Bijbeltekst met handreiking.

In 'Overdenkingen uit de Stilte' neemt broeder Bernard Zweers u in verschillende filmpjes mee in een overdenking/meditatie naar aanleiding van een citaat.

Op ons YouTube kanaal staan korte filmpjes over de Kruiswegstaties.
Bij ieder filmpje hoort een deel uit het lijdensverhaal en een gedachte.
Klik hieronder om ze te bekijken.

Vasten

De derde suggestie die Jezus doet is die van het vasten. Daar gaat het om eten en drinken, om wat van buiten komt en wij via de mond tot ons nemen. In de komende veertig dagen kunnen we daar heel bewust naar kijken en een keuze maken. Hoe je eet en drinkt zegt iets over je binnenkant en doet iets met je binnenkant.