Close Menu

Stille Omgang 16 maart 2024

Stille Omgang 16 maart 2024

23 januari 2024

De Stille Omgang in Amsterdam wordt dit jaar gehouden op zaterdag 16 maart.

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, nadat hij was getuige geweest van een Eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het Mirakel van Amsterdam. In de late middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang, inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken van uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als leeftocht voor onderweg.

Ter verdieping heeft de Stille Omgang 2024 als intentie:
“Pelgrims van hoop, biddend voor vrede”.

Het programma ziet er als volgt uit: De Sint Adalbertusparochie bestaat dit jaar 100 jaar. Er is besloten om op zaterdag 16 maart 2024 een Eucharistieviering te houden in de Adalbertuskerk , Ringweg 30 te Spaarndam om 20.00 uur met als celebrant pater Clement Amoako Asare, de preek zal worden verzorgd door drs. Fons Litjens. Na de mis vertrekt er een bus vanuit Spaarndam naar Amsterdam, om daar de Stille Omgang te gaan lopen. Na afloop van de Stille Omgang wordt u in de gelegenheid gesteld (wel voor eigen rekening) om een broodje en kop koffie te nuttigen in de Engelse kerk aan het Spui. Om 23.30 uur wordt u vanaf de Engelse kerk begeleidt naar het vertrekpunt van de bus die u weer terug zal brengen naar Spaarndam.

Kosten deelnemers per bus: € 12,50 per persoon.

Arnold Kuhlman tel. 023-5376742 akuhlman@quicknet.nl
Jenny Kuhn tel. 023-5635861 jennymaria1943@gmail.com
Wim Bosma tel. 072-8886944 wwbosma@ziggo.nl

Aanmelden op: www.stille-omgang-haarlem.nl