Close Menu

Feestweek en tentviering Vijfhuizen: A night at the movies

Feestweek en tentviering Vijfhuizen: A night at the movies

1 september 2023

Deze week is de jaarlijkse Feestweek in Vijfhuizen! Het is traditie dat we de eerste zondag in die week beginnen met een oecumenische dienst in de feesttent. Zo ook dit jaar: zondag is er om 10.00 uur een gezamenlijke viering van de Verbondskerk en de Augustinusparochie in de tent, onder leiding van pastor Leo Mesman en ds. Jan Scheele-Goedhart en met muzikale begeleiding van Karin Ravenstijn. 

Het thema van de feestweek is dit jaar 'A night at the movies'. Wat is jouw rol? - met die vraag verbinden we het thema van de feestweek aan de Bijbel. We doen dat rond het verhaal van een vader en twee zonen uit Lucas 15, en woorden van Paulus uit Efeze 2. Bij dat eerste verhaal zingen we met de kinderen het lied 'Welkom thuis'; een onbekend lied, dus misschien handig om thuis al eens te luisteren of te oefenen. Er is tijdens de dienst kindernevendienst in de tent en na afloop is er koffie, thee of limonade. Welkom!