Close Menu

Stille Omgang 2023

Stille Omgang 2023

De Stille Omgang wordt dit jaar gehouden in de nacht van:

    zaterdag 18 maart op zondag 19 maart

Het centrum van Amsterdam is momenteel moeilijk bereikbaar door grootschalige werkzaamheden (vervanging van diverse bruggen en opgebroken straten) in de hoofdroutes. Om die reden is de Onze Lieve Vrouwekerk aan de Keizersgracht dit jaar onbereikbaar.
De Eucharistieviering zal worden gehouden om 21.00 uur in de basiliek van St. Nicolaas aan de Prins Hendrikkade, de hoofdcelebrant is kardinaal Eijk
Na de mis wordt gezamenlijk de Stille Omgang gelopen.

De Nicolaaskerk is bereikbaar per trein naar Amsterdam Centraal Station.

Na afloop van de Stille Omgang wordt u in de gelegenheid gesteld (wel voor eigen rekening) om een broodje en kop koffie te nuttigen in de Lutherse kerk aan het Spui.

Aanmelden op:    www.stille-omgang-haarlem.nl

De intentie van 2023:  Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen.
De intentie is gekozen naar aanleiding van het Johannesevangelie waarbij ook wordt verwezen naar een gedicht van de H. Titus Brandsma, geschreven tijdens zijn verblijf in de gevangenis in Scheveningen.

O, Jezus, als ik U aanschouw, dan leeft weer dat ik van U hou 
en dat ook Uw hart mij bemint, nog wel als Uw bijzond'ren vrind.

Al vraagt dat mij meer lijdensmoed, Och, alle lijden is mij goed.
Omdat ik daardoor U gelijk. En dit de weg is naar uw Rijk.

Ik ben gelukkig in mijn leed. Omdat ik het geen leed meer weet.
Maar ’t alleruitverkorenst lot. Dat mij vereent met U, o God.

O, laat mij hier maar stil alleen. Het kil en koud zijn om mij heen.
En laat geen mensen bij mij toe, ’t alleen zijn word ik hier niet moe.

Want Gij, o Jezus, zijt bij mij. Ik was u nimmer zo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet. Uw bijzijn maakt mij alles goed.

(Titus Brandsma)

Mirakelroute
Ter gelegenheid van het 675-jarig jubileum van het Heilig Mirakel van Amsterdam zijn vanaf 24 oktober 2021 door het Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam zeven oude pelgrimsroutes naar de Heilige Stede in ere hersteld. Deze route kunt u ook vinden op: Https://stille-omgang-haarlem.nl/doc/mirakelroute.pdf