Close Menu

Aktie Kerkbalans 2022

Aktie Kerkbalans 2022

Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar. Met elkaar bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar.
Dat bouwen werd ons in de afgelopen twee jaar wel erg lastig gemaakt door alle maatregelen die genomen moesten worden rondom het coronavirus en het omikronvariant daarop.

Wat betreft de jaren 2020 en 2021 kunnen we wel zeggen dat alles anders was dan voorheen. Werden we half maart 2020 al geconfronteerd met een totale lockdown tot aan Pinksteren, daarna mochten we gelukkig onze deuren weer openen voor vieringen maar dan met reservering (wie verwacht dat in en kerk!). Juist in de belangrijke kerstperiode ging alles weer op slot en moesten we onze vieringen gaan volgen via de livestream waar duur apparatuur voor werd aangeschaft.

In het kalenderjaar 2021 hebben we inmiddels allemaal (en dat hopen wij natuurlijk) veel vieringen via de MeerLiede-livestream kunnen mee vieren. Ook in het afgelopen jaar hebben we te maken gehad met een lockdown en alle bijzondere maatregelen daarom heen waardoor onze kerkdeuren niet ltijd open waren om mee te vieren. 
Juist in deze tijd lieten de MeerLiede-parochies van zich spreken, zij zorgden ervoor dat u elk weekend naar een van de kerken kon om een gebed te doen of een kaars aan te steken. Ook waren er vele andere momenten van opensstelling om er maar voor te zorgen dat we in verbinding met parochianen konden blijven.

Wat betreft de extra acties van 2021 kunt u denken aan de prachtige Kerstkaart die op meer dan 1500 adressen is bezorgd: aan de contacten die werden onderhouden met de ouderen, hetzij door persoonlijk bezoek hetzij telefonisch; aan de uitvaartdiensten die gehouden moesten worden, hetzij in afgeslankte vorm.
Diverse keren werd en wordt nog steeds een Nieuwsbrief uitgegeven om u van de actuele ontwikkelingen binnen MeerLiede op de hoogte te houden. Parochianen die niet over e-mail beschikken ontvingen deze op papier.

Onze parochies vervullen een waardevolle plek in de lokale samenleving.
Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn.
Op Zaterdag 15 januari 2022 is de landelijke Aktie Kerkbalans van start gegaan. Vanaf die datum zult u vanuit uw parochie een schrijven ontvangen met twee prachtige flyers waarin wordt gevraagd om deelname aan de actie en waarin u wordt gewezen op meerdere mogelijkheden om de parochie te steunen.

Wij hopen dat u onze kerken ook dit jaar weer wilt steunen door middel van de Aktie Kerkbalans. 
Op de homepage ziet u de oranje donatieknop, klik hierop en het eijst de weg vanzelf.

Zie hieronder ons promotiefilmpje.