Close Menu

Groen licht voor een open hart

Groen licht voor een open hart

Op 10 december, internationale dag van de Mensenrechten, worden we opgeroepen om een Groen Licht signaal te geven, door woning of gebouwen groen te laten kleuren of een groen lichtje voor het raam te zetten.
Zie de oproep van de Raad van Kerken: https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2021/11/raad-van-kerken-steunt-actie-groen-licht/

De Vereniging van Asieladvocaten lanceert de actie #groenlicht voor mensen op de vlucht aan de grenzen van Europa. Deze vluchtelingen worden steeds vaker tegengehouden, mishandeld, opgejaagd, in gammele bootjes terug de zee op gestuurd of bewust met harde hand teruggeduwd uit grondgebied van de Europese Unie. Dit alles gebeurt om hun de mogelijkheid te ontnemen gebruik te maken van hun recht asiel aan te vragen in Europa.
Kardinaal Hollerich, de voorzitter van de Commissie van Bisschoppen van de Europese Gemeenschap (COMECE), dringt er bij de EU en haar lidstaten op aan om actief solidariteit te tonen met migranten en asielzoekers die vastzitten aan de grenzen van het blok in steeds wanhopiger wordende omstandigheden.

Laten we ook als parochiegemeenschap stil staan bij onze overheden, en voor alle mensen van goede wil, om -  zoals paus Franciscus en ook onze bisschop Jan Hendriks van ons vragen – niet te denken in termen van “wij” en “zij”, want we zijn allemaal als mensenfamilie met elkaar verbonden, en mogen en durven denken, zeker in deze Adventstijd, in termen van “een steeds groter wij”. Onze paus en bisschoppen roepen ons op om actief op zoek te gaan naar mensen die aan de kant staan en die nog niet bij ‘wij’ horen. Om migranten en vluchtelingen te verwelkomen, beschermen, ondersteunen en helpen integreren, en zo bij te dragen aan “een steeds groter wij”. Laten we ervoor zorgen dat de bewoners van deze aarde elkaar steeds meer als broeders en zusters zullen ontdekken, met Gods hulp.

Caritas Haarlemmermeer

Ook wij hebben het groene licht op het raam gezet.