Close Menu

monument Heilige Stede

monument Heilige Stede

“In de kloostertuin van Haarlemmerliede ligt de kroon van onze hoofdstad.” 

In de middeleeuwen heeft zich volgens de overlevering een wonder voorgedaan, in de Kalverstraat te Amsterdam. Een wonderlijk verhaal over een doodzieke man die de hostie (heilig brood) uitbraakt, en nadat het braaksel in het haardvuur is geworpen, zweeft de hostie ongeschonden boven de vlammen.
Dit wonder bleek de opmaat tot een grote devotie. Van heinde en verre kwam mensen naar deze plek, inmiddels verbouwd tot kapel, de Heilige Stede.
Amsterdam is er groot door geworden, keizer Maximiliaan meende baat te hebben gehad door het wonder voor zijn genezing en mede daardoor verleende hij aan Amsterdam het recht de kroon boven het stadswapen te voeren.

Tot verdriet van velen is de Heilige Stede in 1908 gesloopt.
Enkele bouwfragmenten (15e eeuw) zijn bewaard gebleven en opgespoord. In de kloostertuin van Haarlemmerliede zijn de stenen gemaakt tot een monument(je). Het wordt een halteplaats voor voorbijgangers en pelgrims, om erbij stil te staan dat wij ook in deze tijd allemaal op weg kunnen gaan naar een wonder. 

Klik op de foto onder dit artikel voor een uitgebreide toelichting. 

pastoor Bernard Zweers
Parochie Haarlemmerliede
Broeders van het Stille Leven

 Mirakel van Amsterdam

 

 

 

 

 

 Monument Heilige Stede

 

 

 

 

 

De onthulling heeft plaats gevonden op zondag 24 oktober 2021.