Close Menu

Afscheid in dankbaarheid en weemoed

Afscheid in dankbaarheid en weemoed

Pastor Fons Litjens heeft vanwege zijn pensionering het afscheid gekregen dat hij zo dik verdiende. Hoezeer hij is gewaardeerd bleek wel uit de vele loftuitingen, de cadeaus, het applaus én het geldbedrag waarmee de parochianen van MeerLiede zijn bedevaart naar Trondheim in Noorwegen ondersteunen: 8.355 euro.

Een afscheid in dankbaarheid en weemoed. Een afscheid dat op zaterdag 3 juli begint met een vesperviering in Vijfhuizen waarin pensionado Fons zijn dankbaarheid uitspreekt voor de ruimte die hij heeft gekregen om zijn pastorale vleugels uit te slaan, voor zijn vrouw Fieke én de vele vrijwilligers die hem steeds bij de les hebben gehouden, voor alle mensen die hem in hun leven hebben toegelaten en hem tot pastor hebben gemaakt. En, zegt hij: “Ik besef dat achtergelaten worden niet leuk is, maar ik hoop dat jullie, net als ik, in dankbaarheid kunnen terugkijken op de afgelopen veertien jaar.”

Er wordt instemmend geknikt. Er is grote dankbaarheid voor de manier waarop Fons Bijbelse teksten prachtig én begrijpelijk kon vertalen naar de uitdagingen van deze tijd. Die mensen, jong en oud, meenam in hun geloofsreis in taal die bij hen paste, met een luisterend oor, humor en antwoorden op soms ingewikkelde vragen. Die rust uitstralend, warm, eerlijk en oprecht betrokken aanwezig was tijdens momenten van verdriet en geluk in de levens van de parochianen.

Corina Klaver, vice-voorzitter van het parochiebestuur, laat Fons weten hoezeer zijn manier van pastor-zijn is gewaardeerd ‘je zorgde voor ruimte, licht en luchtigheid en kende je parochianen’ en biedt hem twee cadeaus aan.   
Een paaskaars, als symbool van hoop en vervolgens een prachtig fotoboek met alle mooie plekken van MeerLiede. “Dank voor alles. Het ga je goed”, wenst Corina hem toe, waarna Fons onder ovationeel applaus de kerk verlaat.

Op zondag 4 juli neemt Fons in Halfweg afscheid tijdens een eucharistieviering die, net als de vesperviering een dag eerder, via livestream te volgen is. Dit omdat een volle kerk en een druk bezochte receptie vanwege corona nog niet verstandig is. Net als in Vijfhuizen wordt de viering opgeluisterd door een koor dat bestaat uit vertegenwoordigers van koren uit Halfweg en Vijfhuizen met Marina Kuiper als dirigent en met Ad Jacobs op de orgelbank. Zoals altijd klinkt ook vandaag de overweging van Fons als een (kerk)klok. “Ik ben mezelf als leerling van Jezus blijven zien en heb ervaren dat ook ik een kwetsbaar mens ben, vol vragen. Wees zuinig op je eigen geloofsgemeenschap en op je kerkplek waar je welkom bent met je ongeloof en kunt groeien in geloof. En wees zuinig op Bernard die werk voor twee moet gaan doen.”

Bram Koenders, het digitaal genie van MeerLiede, overhandigt Fons op het eind van de viering een digitaal receptieboek met als titel ‘Geloofwaardig’. Ruim honderd pagina’s dik en vol herinneringen, kaarten, briefjes en goede wensen voor de toekomst. “Je was steeds geloofwaardig. Iedere bladzijde van dit boek getuigt daarvan”, laat Bram weten.

MeerLiede raakt een geliefde pastor kwijt, Bernard Zweers moet verder zonder een geliefde collega. En dat steekt hij niet onder stoelen of banken. “Jouw preken waren steeds zalf voor de ziel. Duidelijk, met heldere illustraties zonder hoogdravende woorden. Dat kon omdat jij bent wat je zegt. Oprecht pastor die wilde meetrekken met anderen. Met hoog in het vaandel dat barmhartigheid altijd boven de leer gaat. Daar heb jij steeds van getuigd. Je bent niet heilig, maar je bent geloofwaardig en we zijn je ongelooflijk dankbaar voor alles wat je hebt gedaan.” Ook zegt hij: “Je bent niet onmisbaar.” In aanloop naar het emeritaat van Fons is daar ook heel anders over gedacht en gesproken.” Bernard vertrouwt Fons toe dat in MeerLiede de digitale pet is rondgegaan voor een afscheidscadeau. Een bijdrage in de voorgenomen bedevaart van Fons naar de kathedraal van Trondheim waar de heilige Olav Haraldsson begraven ligt. Een avontuur met bezinning op de grote overgang die hem te wachten staat. “Je kunt met een limosine-taxi naar Noorwegen en daar op een witte olifant verder trekken”, licht Bernard een tipje van de sluier op. Als Fons de cheque uit de envelop haalt blijken zijn woorden niet overdreven. 8.355 euro. Het staat er echt.  Fons is er stil van. Dan: “Ik dank iedereen voor dit prachtige afscheid. Het helpt me om de overgang naar iets nieuws te maken.” Om vervolgens na het uittochtlied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ ook de kerk in Halfweg te verlaten onder een applaus waar maar geen eind aan lijkt te komen.

Frans Witteman

Foto's  - Vijfhuizen - Trudy Witteman   /   - Halfweg - Peter Vreeswijk  

\