Close Menu
Agenda
26.09.2020HalfwegEucharistieviering
27.09.2020HalfwegEucharistieviering
27.09.2020HaarlemmerliedeKerk Open
27.09.2020VijfhuizenEucharistieviering
3.10.2020HalfwegGebed en Communieviering
Bekijk alles
Parochieblad
Nieuwsbrief

Maria Geboorte 8 september

Maria Geboorte 8 september

Maria-Geboorte of Geboorte van de Moeder Gods is een Mariafeest dat jaarlijks wordt gevierd, a.s. dinsdag 8 september om 18.00 uur nodigen wij u van harte uit voor een Eucharistieviering in de St. Jacobus de Meerdere kerk aan de Liedeweg 52 in Haarlemmerliede ter gelegenheid van dit feest.

Het feest viert de geboorte van Maria, dochter van Anna en Joachim. De ontvangenis van Maria en haar geboorte worden het eerst beschreven in de tweede eeuw, namelijk in het apocriefe ‘Evangelie over de geboorte van Maria’ (ook wel ‘Proto-evangelie van Jacobus’ genoemd). De eerste bronnen die de viering van Maria’s geboorte bevestigen, dateren uit de 6e eeuw. De feestdag werd aanvankelijk vooral gevierd in Jeruzalem als kerkwijdingsfeest van de basiliek H. Anna, Maria’s moeder. Deze basiliek was voor de herbouw in de 6e eeuw gewijd aan Maria. Vervolgens verspreidde de devotie zich naar het westen en was in de Middeleeuwen al een van de belangrijkste kerkelijke feestdagen (octaaf van enkele ritus) geworden. Het octaaf werd in 1955 afgeschaft, terwijl het feest behouden bleef.

De datering op 8 september is ontleend aan de traditie. Op basis van deze datum werd later de viering van Maria-Onbevlekte-Ontvangenis bepaald (nl. 8 december, 9 maanden voor 8 september).

Maria-Geboorte is tevens het patroonfeest onder de naam ‘Oorzaak onzer Blijdschap’ van het bisdom Hasselt. Wanneer dit feest samenvalt met een zondag, heeft dit enkel voorrang op de zondagsliturgie in de kathedraal en de basiliek van Tongeren als hoogfeest.

Tekst afkomstig van: https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria-Geboorte.