Close Menu
AgendaBekijk alles
Parochieblad
Nieuwsbrief

Voortgang kerkelijk leven in MeerLiede tijdens de coronacrisis

Voortgang kerkelijk leven in MeerLiede tijdens de coronacrisis

In navolging van het overheidsbeleid en de daarop aansluitende richtlijnen van de Nederlandse bisschoppenconferentie zal het kerkelijk leven in MeerLiede (Halfweg-Zwanenburg, Haarlemmerliede, Spaarndam, Vijfhuizen) op een voorzichtige wijze hernomen kunnen worden.

Zolang de pandemie duurt is het niet mogelijk bijeen te komen zoals wij gewend waren. Wij zoeken naar nieuwe wegen, waarbij veiligheid en gezondheid voorop staan. De veiligheidsmaatregelen die wij in acht moeten nemen vereisen veel organisatiekracht op onbekend terrein.

Dit leidt tot het volgende:

Weekendvieringen alleen in Halfweg
De weekendvieringen worden gecentraliseerd in Halfweg.

Met ingang van zaterdag 13 en zondag 14 juni (Sacramentsdag) vinden de eucharistievieringen plaats op:
zaterdag 19.00 uur en zondag 10.00 uur.

Er wordt een reserveringssysteem gehanteerd, waarbij toegezien wordt op een evenredige toedeling van de zitplaatsen per parochie; aanmelding is verplicht.

De kerk is zodanig ingericht dat alle kerkgangers anderhalve meter afstand van elkaar kunnen houden. Er is ruimte voor 30 (juni) tot 40 personen.

Er wordt niet gezongen (geen koren en/of samenzang); wel zal er orgelmuziek zijn. Er zullen geen acolieten zijn, maar er zal wel een beroep worden gedaan op de lectoren van de vier parochies.

Na afloop is er geen koffie.

Klik hier voor het volledig Extra Editiewaarin alle maatregelen worden beschreven.