Close Menu
AgendaBekijk alles
Parochieblad
Nieuwsbrief

Nieuwe bisschop van Haarlem

Nieuwe bisschop van Haarlem

Maan­dag 1 juni om 12.00 uur zal in Rome wor­den bekendgemaakt dat Paus Fran­cis­cus Bis­schop Jozef Punt (74) op diens verzoek, wegens ge­zond­heidsre­denen, ont­slag heeft verleend als Bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. Per dezelfde datum treedt Bis­schop Johannes Hendriks die als bis­schop-coad­ju­tor reeds het recht van opvol­ging had verkregen, aan als de nieuwe, en veer­tien­de, bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam. 

Bij dit moment zal op bij­zon­dere wijze wor­den stilgestaan tij­dens een fees­te­lij­ke H. Eucha­ris­tie­vie­ring op tweede Pinksterdag om 12.00 uur die via de live­stream vanuit de ka­the­draal door ieder die geïn­te­res­seerd is kan wor­den gevolgd. Ook de persconferentie om 15.00 uur kan daar gevolgd worden. Voor de livestream klik hier.

Voor het  volledige perscommuniqué klik hier.