Close Menu
AgendaBekijk alles
Parochieblad
Nieuwsbrief

Weer ruimte voor vieringen

Weer ruimte voor vieringen

Geachte parochianen,

Met ingang van 1 juni krijgen de kerken weer de ruimte om vieringen te houden, voorlopig voor groepen van slechts 30 mensen. De Nederlandse bisschoppen hebben op woensdag 20 mei richtlijnen gegeven om de liturgie op een waardige én veilige wijze te kunnen vieren. Wij hebben deze richtlijnen met elkaar besproken en zijn tot de conclusie gekomen dat er veel van onze parochies, van kerkgangers, vrijwilligers en van ons als pastores gevraagd wordt. Vanwege de zorgvuldigheid willen wij niet eerder dan zondag 14 juni van start gaan. Wij zijn samen verantwoordelijk voor de veiligheid in onze kerkgebouwen én een waardige en zinvolle voortgang van onze samenkomsten.

In de komende week gaan wij, met hen die in onze parochies verantwoordelijkheid dragen voor de vieringen, de gegeven richtlijnen uitwerken voor de lokale situatie. Wij hebben daar ideeën over en die willen we nader bespreken en uitwerken. In de week na Pinksteren zullen wij u informeren over de genomen besluiten, via de website, de digitale nieuwsbrief en mogelijk via een papieren brief die bij ieder van u bezorgd zal worden.

Het is ons duidelijk dat we voorlopig niet terug gaan naar de situatie van voor de Corona-crisis. We zullen nog lang te maken hebben met een ‘kerkelijk leven op anderhalve meter’. We zullen slechts in beperkte groepen kunnen samenkomen. Samen zingen is onmogelijk en ook de koren zullen nog lange tijd stilstaan. Samen koffie drinken, elkaar op ontspannen wijze ontmoeten: Het lijkt wel iets van lang geleden.

Wij realiseren ons dat in de huidige omstandigheden het kerkelijk leven, zoals we dat gewend zijn, ernstig wordt aangetast. Velen vragen zich af óf en hóe we draad weer gaan oppakken. Wij zullen geduld moeten hebben, creatief moeten zijn en vooral hoopvol. Wij groeten u en willen samen met u, in deze dagen vóór Pinksteren bidden om de vernieuwende kracht van Gods Geest.

Bernard Zweers en Fons Litjens, pastores