Close Menu
Agenda
22.09.2019HaarlemmerliedeEucharistieviering
22.09.2019VijfhuizenEucharistieviering
22.09.2019HalfwegEucharistieviering
23.09.2019HalfwegOecumenisch dienst
27.09.2019VijfhuizenParochieteam Vijfhuizen
Bekijk alles
Parochieblad

Over ons

WIE ZIJN WIJ ?
MeerLiede is sinds 2014 een samenwerkingsverband van vier rooms-katholieke parochies in het noorden van de gemeente Haarlemmermeer (Meer) en in de gemeente Haarlemmerliede (Liede): St. Jacobus de Meerdere (Haarlemmerliede), Onze Lieve Vrouw Geboorte (Halfweg-Zwanenburg), St. Adalbertus (Spaarndam) en St. Augustinus (Vijfhuizen).

Binnen dit samenwerkingsverband willen wij het kerkelijk leven in de rooms-katholieke traditie tussen Haarlem en Amsterdam gestalte geven door de dorpskerken open te houden voor gebed en het vieren van de sacramenten, door het verhaal van Jezus door te vertellen binnen en buiten het kerkgebouw, door leergierig te blijven als het gaat om de geloofstraditie, door een positieve bijdrage aan de samenleving te leveren en door elkaar tot steun te zijn in goede en kwade dagen.

Voor het 'Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies 2018' en de 'Privacyverklaring' van de Samenwerkende parochies klikt u op de buttons.

PASTORES
Binnen het Samenwerkingsverband zijn in opdracht van de bisschop twee pastores werkzaam:

Bernard Zweers

Bernard Zweers, hij is priester en als pastoor eindverantwoordelijke voor de vier parochies. 
Hij is eerstaanspreekbare voor de parochies van Haarlemmerliede en Spaarndam.

 

Fons Litjens, hij is diaken en eerstaanspreekbare voor de parochies van Halfweg-Zwanenburg en Vijfhuizen.

ORGANISATIE
De vier bovengenoemde parochies vormen het Samenwerkingsverband Meerliede en hebben één gemeenschappelijk parochiebestuur, waarvan de pastoor de voorzitter is. Dit parochiebestuur, waarin alle parochies vertegenwoordigd zijn, is verantwoordelijk voor alle materiële en financiële aangelegenheden. Het bestuur laat zich adviseren door een financiële commissie.

De pastores laten zich adviseren door een zogenaamde Pastoraatsgroep, waarin vertegenwoordigers van alle prochies zitting hebben. Binnen deze werkgroep wordt gesproken over gemeenschapsopbouw, catechese, diaconie of caritas en liturgie.

PAROCHIEBLAD
Redactie parochieblad MeerLiede meerliedeblad@hotmail.com

PAROCHIEBESTUUR MeerLiede                Speciale Links
Bernard Zweers, voorzitter                           http://broedersvanhetstilleleven.nl/
Lydia Lucke, secretaris
Corina Klaver, vice-voorzitter
Edwin Keizer, penningmeester
Gé Nibbering, gebouwen & terreinen
Arnold Kuhlman, registratie & privacy

Pastoraatsgroep;
Fons Litjens, voorzitter                                http://www.psalminbeeld.nl/
Bernard Zweers
José Pijnaker
Karin Duwêl
Theo Kors
Ton Overgaag
Henny Terwijn