Close Menu

Tonny Snel-Vleerlaag overleden

Tonny Snel-Vleerlaag overleden

Vrijdag 10 juni overleed Antonia Maria (Tonny) Snel-Vleerling in de leeftijd van 85 jaar. Zij was een toegewijd parochiaan, in de laatste jaren van haar leven - na het overlijden van haar man in 2018 - ging haar gezondheid langzaam maar zeker achteruit. De laatste jaren verbleef zij in "Eigen Haard".
Haar uitvaartdinst is vrijdag 17 juni om 14.30 uur in de O.L.V. Geboortekerk te Halfweg. Aansluitend zal de cremtieplechtigheid plaatsvinden in het crematorium van Driehuis - Westerveld.