Close Menu

Oecumenische viering 26 september

Oecumenische viering 26 september

In de afgelopen jaren heeft Pax, in het kader van de vredesweek, ons willen inspireren met het motto “Vrede verbindt”. De uitgangsgedachte was daarbij dat de verbondenheid tussen mensen er al is. Immers, voordat wij iets gaan doen ziet God ons als broers en zusters, verbonden met elkaar.

Dit jaar gaan we, in het kader van de vredesweek in september, uit van dat gegeven en op zoek naar onze  eigen verantwoordelijkheid met als logo: “Wat doe jij in vredesnaam?”  Wat hebben wij zelf te maken met de – in deze tijd zo actuele – uitsluitingsprocessen, en met het appèl wat er op ons gedaan wordt om gemeenschap te vormen? Niet alleen de Schrift houdt ons vaak een spiegel voor. Onze geschiedenis is er vol van: steeds hebben er opnieuw stemmen geklonken om bevrijding, om gezien te worden, voor vol te worden aangezien.  Het meest recent is de Black Lives Matter-beweging een krachtig voorbeeld van die roep om bevrijding. Tijdens de komende vredesweek wil de oecumene ook de nadruk leggen op het feit dat – als we Jezus willen volgen – we vooral naar buiten zullen moeten kijken: buiten onze eigen “bubbel”. Laatst vatte iemand de oecumene samen met het begrip: “Wij grazen wellicht in verschillende weiden, maar wij behoren wèl bij die ene Herder!” Daarom vraagt goed samen-leven er misschien óók wel om, goed naar binnen te kijken, naar de schaduwkanten van onszelf, of juist de stilte te zoeken, waarin Gods stem mag klinken.

Er wordt uitgebreid aandacht aan besteed, in de oecumenische viering op 26 september in de Oude Kerk van Spaarndam! Aanvang 10:00 uur. U bent van harte uitgenodigd!