Close Menu
AgendaBekijk alles
Parochieblad
Nieuwsbrief

Zondag 7 juni: de heilige kus

Zondag 7 juni: de heilige kus

Op de zondag na Pinksteren viert de kerkgemeenschap het feest van de heilige Drieëenheid. De lezingen getuigen van wat mensen van het geheim van God ervaren hebben. Paulus eindigt zijn tweede brief aan de christenen van Korinthe aldus:

Broeders en zusters,

Laat alles weer goed komen, neemt mijn vermaning ter harte, weest eensgezind, bewaart de vrede, en de God van liefde en vrede zal met u zijn. Groet elkander met de heilige kus. U groeten al de heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeen­schap van de heilige Geest zij met u allen. Amen.

Groet elkander met de heilige kus!

Als Paulus over de kerkgemeenschap schrijft, dan gebruikt hij beelden die aan de familie ontleend zijn. De leden van de gemeenschap noemt hij boers en zussen. In de tijd van Paulus werden belangrijke mensen ’s morgens begroet door hun ondergeschikten met een kus, in de hoop daarmee in een goed blaadje te komen. Paulus spreekt binnen de christelijke gemeenschap over ‘een heilige kus’. Dat is de kus die broers en zussen binnen de christelijke familie elkaar geven om daarmee te laten zien dat zij als leerlingen van Jezus (dat zijn de genoemde heiligen) niet hechten aan status of hiërarchie. Zo is de kus in de viering van de eucharistie terecht gekomen; in onze tijd de handdruk bij de vredeswens. Nu zelfs dat niet meer kan in Corona-tijd moeten we creatief zijn in het begroeten van elkaar als gelijken.

We luisteren naar een lied uit Iona:

De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou;

de vrede van rivieren en de zeeën, mogen die zijn met jou.

Diepe vrede kome over jou.

Gods vrede groeie in jou.