Close Menu
Agenda
31.05.2020HaarlemmerliedeKerk Open
31.05.2020HalfwegKerk Open
31.05.2020SpaarndamKerk Open
31.05.2020VijfhuizenKerk Open
Bekijk alles
Parochieblad
Nieuwsbrief

Zondag 10 mei 2020

Zondag 10 mei 2020

Op de 5e zondag van Pasen lezen we uit het evangelie volgens Johannes (14, 1-12):

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Laat uw hart niet verontrust worden. Gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een plaats voor u te bereiden.”

Deze foto werd genomen in de kerk van Halfweg bij het vallen van de avond. De ondergaande zon schijnt door het westelijke Maria-raam en het licht valt in vele kleuren op het houten Christus-beeld. Als gekruisigde is hij symbool van menselijk lijden en van de dood. Maar ook is hij een beeld van de opstanding, de verrijzenis. Met open armen is hij uitnodigend en ruimte gevend aanwezig tussen al die verschillende mensen op het grote raam van Niek Kemps. Iedere mens op dat raam is ooit op de wereld gezet en gaat zijn of haar weg door het leven, alleen en samen met anderen. Wij zijn allemaal op weg, ja, en waar naar toe? Jezus nodigt uit tot geloof, tot vertrouwen in het perspectief van ‘het huis van mijn Vader, waar ruimte is voor velen’. Op het grote raam zijn allen op weg naar het licht. In dat licht is hij reeds aangekomen, Jezus, onze wegbereider naar het leven.

De tweede lezing uit de eerste brief van Petrus (2, 4-9) eindigt aldus:

Maar gij zijt…

Gods eigen volk,

bestemd om de roemruchte daden te verkondigen

van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen

tot zijn wonderbaar licht.