Close Menu

kerken zondag open tussen 10 en 11 uur

kerken zondag open tussen 10 en 11 uur

Met grote pijn in het hart hebben de Neder­landse bis­schop­pen laten weten dat de li­tur­gische vie­rin­gen met Palm­zon­dag, alle vieringen in de Goede Week en de vieringen met Pasen niet met publiek gevierd  kunnen wor­den. 

Alle kerken in ons samenwerkingsverband Meerliede:  Haarlemmerliede, Halfweg/Zwanenburg, Spaarndam en Vijfhuizen willen u graag de volgende mogelijkheden bieden:

-      vanaf heden zijn op zondag alle vier de kerken open tussen 10 en 11 uur voor individueel gebed, u kunt een kaarsje aansteken en er ligt een gebed klaar waar u gebruik van kunt maken;
-      met Palmpasen liggen gewijde takjes klaar in de kerken ten tijde van de gebedsopenstelling (10-11 uur).

Het bovenstaande blijft gehandhaafd totdat van overheidswege en/of van het Bisdom andere maatregelen worden opgelegd. Wij zullen alle maatregelen, die op ons van toepassing zijn, publiceren op onze website.
-      in de Goede Week zal dagelijks op deze website een gedachte (met begeleidende illustratie) worden aangereikt;
-      elke zondag is de Eucha­ris­tie op tele­vi­sie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.  

Vanaf zater­dag­avond 21 maart zijn alle vie­rin­gen en berichten vanuit de ka­the­draal te volgen via live-stream.
De live-stream begint die dag om 21.00 uur met een gees­te­lij­ke Stille Omgang.
De heilige Mis op de zon­dag erna begint om 10.30 uur.
De live=stream kunt u aanklikken via onderstaande link.

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4092&t=Live-stream+uit+de+kathedraal

Laten we met elkaar in gebed verbonden zijn.

Pastores samenwerkingsverband MeerLiede
Bernard Zweers, pastoor  
Fons Litjens, pastor