Close Menu
Agenda
20.10.2019HaarlemmerliedeEucharistieviering
20.10.2019VijfhuizenWoord & Communieviering
20.10.2019HalfwegEucharistieviering
26.10.2019HalfwegHuwelijksjubileum
Bekijk alles
Parochieblad

Interview bij het afscheid van Klaas van Warmerdam

Interview bij het afscheid van Klaas van Warmerdam

Op een zaterdag in februari jl. brachten de koorleden Joke v. Lieshout en ondergetekende een bezoek aan Klaas van Warmerdam die gedurende 74 jaar !!! als organist verbonden is geweest aan meerdere kerken, (o.a.)  aan de Adalbertuskerk in Spaarndam en die nu helaas moet stopen met deze activiteiten.

Onderstaand een korte samenvatting van dit bezoek.

Samen met zijn vrouw Henny Kaandorp kreeg hij twee zoons en een dochter, die elk op hun beurt de familie verder uitbreidden met totaal acht kleinkinderen. Hij werd geboren in Spaarndam en woonde achtereenvolgens in Haarlem, Aerdenhout en sinds april 2018 nu dus in een mooi appartement in de Velserbroek.

Klaas wilde ooit graag misdienaar worden maar de oorlog bracht, zoals bij zoveel anderen, daar  verandering in aan. Zijn “orgel carrière” begon in februari  1945. Tijdens een toen gehouden razzia, die tot op de dag van vandaag nog levendig op Klaas zijn netvlies staat, moest hij nadat enige parochianen een goed heenkomen hadden gezocht, zijn zieke vader, toen al op 11 jarige!!!  leeftijd achter het orgel vervangen. Dit was -muzikaal gezien-  mogelijk omdat hij van 1942 tot 1944 al orgel les had gekregen van Jan Nibbering uit Haarlem en later ook nog eens les tussen 1946 en 1948. Hij vertelt dat zijn grootvader decennia lang organist is geweest in Haarlemmerliede maar Klaas overtreft hem in het aantal “orgel” jaren. De functie van organist heeft hij gedurende VIER EN ZEVENTIG  jaar vervuld. Om zijn muzikale kennis verder uit te breiden volgde hij  van 1962 tot 1964 een speciale organistenopleiding, gelijk met een opleiding in 1962 voor Gregoriaanse directie en in 1964 voor meerstemmige koormuziek.

Zijn eigenlijke werkzame leven begon met als start een bouwtechnische opleiding en daarna werkte hij bij meerdere werkgevers zoals bij het architectenbureau van Prof. Zwiers, nog een architecten bureau en een drietal jaren bij Monumentenzorg. Tijdens deze werkzaamheden volgde hij van 1955 tot 1961 ook een avondstudie aan de HTS welke hij als bouwkundig ingenieur afsloot. Verder  stond hij 3 jaar voor de klas bij de toenmalige IJmond MTS en was betrokken  bij drie verschillende bouwprojecten in de Velserbroek. Ook werkte hij als hoofdopzichter/projectmedewerker voor het Pensioenfonds van de KLM.

Hoeveel koorleden heb je op je organisten pad gehad?

Gelet op de lange tijdsduur van het ‘organisten schap’ een moeilijke vraag. Na wat tellen en puzzelen komt hij uit tussen de 50 en 60 personen. Helaas verminderde het ledenaantal nog wel eens vanwege het overlijden van een koorlid. Slechts een heel enkele keer kwam er weer iemand bij het koor.  Zingen bij een kerkkoor behoort tegenwoordig nu eenmaal niet tot de meest populaire bezigheden!  De repetitieavonden waren steevast op donderdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur. Dan werd de mis van het komende weekend doorgenomen en ook nieuwe muziek ingestudeerd.

Menig sopraan, alt, tenor en bas werd door hem opgeleid en muzikaal verder geschoold. Veel aanwijzingen bij ieder muziekstuk kwamen aan de orde met als enig doel om de kwaliteit te bevorderen. Altijd heel leerzaam, op een vriendelijke manier en nooit dwingend. Ingestudeerd werden zowel  Latijnse (Gregoriaanse) als Nederlandstalige liederen. Deze laatste liederen vooral sinds de liturgische vernieuwing van 1962. Bij bijzondere gelegenheden  werd het Spaarndams  koor ondersteund door leden van het koor uit Aerdenhout. Een koor dat hij ook gedurende 12 jaar onder zijn hoede heeft gehad. Zo ook een jongenskoor dat hij in de vijftiger jaren heeft geleid.

Werkzaamheden aan het orgel van de Adalbertuskerk

De uitbreiding van het orgel is voor Klaas een mega-klus geweest en dat gedurende een groot aantal jaren. In de Adalbertuskerk stond destijds een klein huisorgel en tijdens de verbouwing van de kerk in 1975  bestond de wens en was de tijd rijp om het orgel aan te vullen en uit te breiden met meerdere onderdelen welke o.a. afkomstig waren van het pijporgel uit Ruygoord. De totale “reconstructie” nam 20 jaar in beslag en het is nu terecht een orgel om trots op te zijn. Niet alleen in onze kerk  bespeelde Klaas het orgel maar ook in de (huidige) Mariakerk in Haarlem noord en in de kerk van Aerdenhout. Heel bijzonder dat men in het buitenland ook van zijn orgelmuziek heeft kunnen genieten. Hij bespeelde een kerkorgel  in Oostenrijk, zo ook een in een stampvolle kerk-  inclusief een groot koor-  in de Franse Alpen. Het grootste openlucht orgel te Kufstein het zgn. ‘Heldenorgel’ werd eveneens door zijn handen en voeten beroerd.

Klaas voelt zich nog steeds verbonden met onze kerk maar kon het de laatste maanden door fysieke instabiliteit niet meer opbrengen. De bereikbaarheid van de kerk per auto werd vanwege medicijngebruik ook een probleem.

Klaas (en ook Henny) hebben voor de vele werkzaamheden die zij, ieder voor zich, voor de  –grotendeels kerkelijke– gemeenschappen hebben gedaan, een Koninklijke Onderscheiding gekregen  en zijn daardoor nu beiden lid in de Orde van Oranje Nassau. Voor de vele bewezen diensten in onze kerk en als speciale dank daarvoor werd aan Klaas in  ’75  een oorkonde van onze parochie uitgereikt.

Henny vertelt ook nog dat mensen zich vroeger wel eens afvroegen of haar man soms niet katholiek was en waarom zij altijd alleen met de kinderen in de kerk kwam?  “Zo’n katholiek gezin en vader gaat nooit mee naar de kerk?”   Ze moesten eens weten…….

Klaas bewaart dierbare herinneringen aan Spaarndam. Namen van pastor Grad Gielen en Ben Hemelsoet worden genoemd. Vooral ook aan de bijbelgesprekken met Ben Hemelsoet -na de viering met een klein clubje mensen- bewaart hij fijne herinneringen. Maar het was niet altijd -familie technisch gezien- even eenvoudig . Vooral rond de feestdagen heeft zijn gezin  hem vaak moeten missen. De  vele  (nacht)missen met Kerstmis -soms wel vier- en de vieringen rondom Pasen, afwisselend in de verschillende kerken, waren daar zeker debet aan. Ook het in- en aanpassen van zijn normale werkzaamheden om een uitvaartdienst te begeleiden vergde nogal wat organisatievermogen.

Omdat Klaas niet van “pontificaal vertoon” houdt wil hij zijn afscheid klein houden. Hij heeft er vrede mee dat -achteraf gezien-  de laatste viering voor hem op 26 augustus jl. heeft plaats gehad . Zoals al eerder opgemerkt heeft hij gedwongen door fysieke omstandigheden moeten stoppen.

Mede namens vele parochianen en koorleden wil ik  Klaas heel hartelijk danken voor al het werk dat hij in de afgelopen vier-en-zeventig-jaar voor -en gelukkig ook  met on- heeft gedaan. Heel veel dank Klaas voor al die vele jaren van inzet,  trouwe, liefdevolle benadering, muzikale bevlogenheid en jouw prachtige orgelmuziek.

Alle goeds voor jou en Henny in jullie nieuwe “home” in de Velserbroek. We zullen je missen!

Edith van Bruggen