Close Menu
Agenda
28.04.2019SpaarndamWoord & Communieviering
28.04.2019VijfhuizenEucharistieviering
28.04.2019HalfwegEucharistieviering
4.05.2019HalfwegOecumenische dienst "Dodenherdenking"
5.05.2019HaarlemmerliedeEucharistieviering
Bekijk alles
Parochieblad

Openingsviering jubileumjaar Halfweg

Openingsviering jubileumjaar Halfweg

Aanstaande zondag 10 december wordt in Halfweg om 11 uur het jubileumjaar geopend met een eucharistieviering met het Mediorkoor Voices. Thema is: 'Wees niet bang. Vanaf nu zul je mensen vangen'. Na de viering zullen de enorme banners met het motto op de kerktoren onthuld worden.

Op zaterdag 16 februari vindt in de kerk van Halfweg de Meerlieddag plaats, een dag voor alle koren en zangers van de vier parochies.

 

Onze Lieve Vrouw Herboren

Onder dit motto gaat de parochie van Onze Lieve Vrouw Geboorte in Halfweg haar 125-jarig bestaan vieren. In de afgelopen maanden is een jubileumcommissie hard aan het werk geweest om een mooi en zinvol programma samen te stellen. Een volledig overzicht vindt u op de flyer die bij dit parochieblad is gevoegd.

Op 25 maart 1894 werd de parochie opgericht; op diezelfde dag werd de oude parochiekerk op wat nu het Dr. Baumanplein heet ingewijd. Op 18 februari is het precies 90 jaar geleden dat de nieuwe kerk werd ingewijd. Verder begint het gemengde koor St. Caecilia aan het 125e jaar van haar bestaan. Al deze gebeurtenissen wil de parochie in het jubileumjaar 2019 op feestelijke wijze herdenken.

Toen de commissie aan het werk ging is eerst gezocht naar een toepasselijk motto. Het werd een omspeling van de officiële naam van de parochie. Met dit motto willen we duidelijk maken dat we niet alleen maar willen vieren wat er goed is geweest en willen terugkijken naar het verleden. Met dit jubileumjaar willen we als jubileumcommissie aansluiten bij de wil van het parochiebestuur om te ‘gaan voor groei’, de titel van het beleidsplan dat vorig jaar werd aangenomen. Het motto van het jubileumjaar past natuurlijk ook heel goed bij het huidige kerkgebouw, dat in 2017 werd gehalveerd, volledig nieuw werd ingericht en als herboren opnieuw werd ingezegend.

Het jubileumjaar wordt geopend op zondag 10 februari met een en eucharistieviering met het Mediorkoor Voices; na de viering zullen de enorme banners met het motto op de kerktoren onthuld worden. Diezelfde week vindt de Meerlieddag plaats, een dag voor alle koren en zangers van de vier parochies. En in de week daarna start een leesgroep rond preken van de kerkvader Augustinus over de betekenis van het kerkgebouw. In het voorjaar komt de burgemeester van Haarlem, dhr. Jos Wienen spreken over wat onze kerken kunnen betekenen voor de grote maatschappelijke problemen, zoals de opvang van vluchtelingen. U krijgt daarmee alvast een eerste indruk van de gevarieerdheid van het programma.

Wij feliciteren de parochie met haar 125-jarig bestaan en wij feliciteren de jubileumcommissie, die met veel creativiteit aan het werk is geweest en waar wij als pastores met veel plezier aan hebben deelgenomen,

Bernard Zweers en Fons Litjens (pastores)